Trueconf rất vui khi được giới thiệu một phiên bản TrueConf 1.7 cho iOS dành cho điện thoại di động hệ điều hành iOS. ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là để đảm bảo chức năng tương đương của các ứng dụng di động và máy tính để bàn của TrueConf.