Tại sao bạn cần UDP Multicast trong hội nghị truyền hình?

Khi bạn kích hoạt UDP Multicast cho cuộc họp ảo trong giao diện web TrueConf Server, các dòng video sẽ được truyền trực tiếp từ Speaker client tới  ứng dụng của người nghe mà không qua Server.

Đọc thêm các bài viết : Hướng dẫn sử dụng Trueconf

Nó được thực hiện bởi cơ chế UDP Multicast sự hỗ trợ mà được thực hiện ở nhiều bộ định tuyến mạng. Bản chất của cơ chế này là người nghe “đăng ký” để dòng video của loa và TrueConf máy chủ chỉ cần quản lý quá trình này mà không đi lưu lượng phương tiện truyền thông.

XIN LƯU Ý
UDP Multicast chỉ có trong phiên bản đầy đủ của TrueConf Server.
Nếu thiết bị mạng của bạn không được điều chỉnh để làm việc trong môi trường UDP Multicast tất cả những người tham gia hội nghị sẽ thấy một màn hình trống. Hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để được tư vấn.
Chế độ này được tạo ra để làm giảm tải trên giao diện web server và chỉ áp dụng cho các cuộc họp ảo, nơi số lượng người tham gia có thể lên đến 250.

Để sử dụng UDP Multicast bạn sẽ cần:

  • Kích hoạt tùy chọn UDP Multicast trong giấy phép của bạn.
  • Thiết bị mạng với sự hỗ trợ UDP Multicast.
  • Hệ thống mạng nên được cấu hình một cách chính xác để xử lý lưu lượng UDP Multicast.

Ưu điểm của chế độ UDP Multicast:

  • Sự vắng mặt của mạng lưới tải trên máy chủ;
  • Dãy phòng trong trường hợp người tham gia được kết nối thông qua kết nối vệ tinh.

Trong UDP Multicast chế độ video và âm thanh được truyền đi chỉ trong miền UDP Multicast. Những Domains có thể được sử dụng trong mạng nội bộ hoặc VPN. Môi trường Internet không hỗ trợ UDP Multicast, mà có nghĩa là bạn không thể hiển thị công khai  các hội nghị.

Các hoạt động sau đây không có sẵn trong hội nghị UDP Multicast:
+ Hội nghị ghi ở bên cạnh của máy chủ.
+ Kết nối của người tham gia WebRTC được.
+ Hội nghị trực tuyến qua giao thức RTSP.
Làm thế nào để kích hoạt chế độ UDP Multicast khi tạo một cuộc họp nhóm?
Tới “Group Conferemces”  của giao diện web và chọn “Create”“Internal video conference”:

Mở cài đặt thêm:

Đánh dấu ” Use UDP Multicast in conference” trong checkbox. “Multicast address”  sẽ hoạt động:

Trong mục mặc định này được điền sẵn địa chỉ 224.0.1.224:4000-6000 , bạn chỉ cần nhập địa chỉ của hệ thống mạng bên bạn. Vui lòng tham khảo kỹ sư/quản trị mạng của bạn để biết thêm chi tiết.