TrueConf 1.9 cho iOS: Nhóm người dùng và tìm kiếm trò chuyện

Nhóm TrueConf đang làm việc chăm chỉ để cải thiện các ứng dụng khách cho iOS! Trong phiên bản mới Trueconf 1.9,  bạn có thể xem các nhóm người dùng trong sổ địa chỉ của bạn, tìm kiếm lịch sử tin nhắn của bạn và tự động chuyển sang chế độ rảnh tay.

Ứng dụng đã có sẵn để tải xuống trong AppStore.


Ảnh chụp màn hình phiên bản cập nhật

Nhóm người dùng trong sổ địa chỉ   Lịch sử cuộc gọi được cải thiện   Tìm kiếm lịch sử trò chuyện

Nhóm người dùng trong sổ địa chỉ

Các nhóm người dùng hiện được hiển thị trong sổ địa chỉ. Nhờ chế độ xem nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy bất kỳ liên hệ nào trong danh sách của mình.

Tìm kiếm lịch sử trò chuyện

Với TrueConf 1.9, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua lịch sử trò chuyện của mình. Nếu bạn cần tìm bất kỳ thông tin nào trong cuộc trò chuyện, chỉ cần search để nhanh chóng tìm thấy thứ bạn đang cần.

Công tắc loa tự động

Từ bây giờ, bạn không cần phải chuyển sang chế độ rảnh tay theo cách thủ công trong khi gọi — chức năng này được thực hiện tự động trong phiên bản TrueConf mới cho iOS. Nhờ cảm biến khoảng cách, loa được chuyển theo vị trí điện thoại. Nếu bạn giữ điện thoại gần tai, âm thanh phát ra qua loa bên trong để chỉ bạn mới có thể nghe thấy bạn đời của bạn. Nếu bạn giữ thiết bị cách xa khuôn mặt, chức năng rảnh tay sẽ tự động bật.

Lịch sử cuộc gọi được cải thiện

Lịch sử cuộc gọi đã trở nên thuận tiện hơn: giờ đây nó không chỉ hiển thị tên của những người dùng tham gia vào cuộc trò chuyện mà còn hiển thị chế độ phiên — cuộc gọi điện video hoặc hội nghị nhóm. Bạn cũng có thể xem ngày, giờ và thời lượng của phiên.

Phiên bản 1.9 Changelog

TRUECONF 1.9 BỔ SUNG THÊM

  • Hỗ trợ cho các nhóm người dùng trong sổ địa chỉ
  • Tìm kiếm nội dung trong cuộc trò chuyện
  • Loa tự động chuyển chế độ khi đưa điện thoại vào gần hoặc ra xa tai
  • Hỗ trợ đầy đủ cho các hội nghị nhóm trong lịch sử cuộc gọi