TrueConf SDK dành cho Windows và Cơ hội mới cho các nhà phát triển

Mùa hè đã gần như biến mất, còn TrueConf vẫn có một số tin tuyệt vời để chia sẻ. Chúng tôi đã phát hành TrueConf SDK cho Windows, bộ công cụ phát triển phần mềm mới. Bây giờ bạn có thể nhúng video conferencing không chỉ ở nền tảng di động, mà còn cho bất kỳ ứng dụng Windows nào dành cho máy tính để bàn!

TrueConf SDK dành cho Windows được thiết kế để phát triển ứng dụng dở dang cho truyền thông doanh nghiệp và hội nghị truyền hình. Bộ thư viện của chúng tôi cho phép bạn tích hợp gần như bất kỳ tính năng nào của ứng dụng nền tảng chéo của chúng tôi vào chương trình của riêng bạn.

Với sự giúp đỡ của SDK bạn có thể:

  • chạy các cuộc gọi video và hội nghị nhóm;
  • trao đổi tin nhắn và chia sẻ file;
  • trình chiếu và thuyết trình;
  • chia sẻ màn hình hoặc chia sẻ các ứng dụng đang chạy.

TrueConf SDK cho Windows dựa trên công nghệ ActiveX và có sẵn trong tất cả các khuôn khổ phát triển phổ biến, bao gồm IDE Microsoft Visual Studio và Embarcadero Delphi. Ngoài ra, các thư viện có thể được tích hợp vào các ứng dụng JavaScript cho Internet Explorer.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết và các trường hợp sử dụng TrueConf SDK có trên cổng phát triển của chúng tôi: developers.trueconf.com/sdk-for-windows.