Trueconf và Skype – Trueconf Server thay thế cho 4 máy chủ Skype for Business như thế nào?

Tiếp tục với  chủ đề Trueconf và Skype for Business. Dưới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bảng so sánh các chức năng, vai trò /hạ tầng cần thiết khi sử dụng 2 hệ thống này; để quý khách hàng có thể xem xét và đưa ra lựa chọn phù hợp với Doanh nghiệp mình.

Screenshot_1

 

Chức năng Skype for Business TrueConf
Cuộc gọi trực tuyến và hội nghị truyền hình

Cấp  phép đăng ký của người sử dụng

Trạng thái hiện thị và làm việc vơi adress books

Messaging and group chats

Chia sẻ nội dung

Skype for Business Standard Edition Server

* Cần một máy chủ chuyên dụng với phiên bản cập nhật

 

TrueConf Server

* Có thể cài đặt trên bất kỳ máy chủ nhào với Wins 7, và được sắp xếp với Exchange và Active Directory

Cơ sở dữ liệu Active Directory service là bắt buộc

* Cần có một máy chủ chuyên dụng với hệ điều hành máy chủ cập nhật từ Microsoft hoặc dịch vụ tên miền hiện có từ Microsoft

Bao gồm
Tích hợp thời gian hội nghị với lịch.

Lưu giữa lịch sử trò chuyện

Microsoft Exchange 2013 server là bắt buộc

*Cần có một máy chủ chuyên dụng với phiên bản cập nhật. phần mềm hoặc máy chủ có Exchange 2013

Bao gồm
Hội nghị đa điểm với hơn 5 điểm cầu. Hỗ trợ hơn 12000 người đăng ký Cần chuyển sang phiên bản dành cho doanh nghiệp của SfB và triển khai nhóm của Skype for Business Frond end server

*SFB Standart Edition Server nhận vai trò mới của Front-end server và 1 Front-end server nữa được triển khai trên một máy chủ có hệ điều hành riêng.

Hơn nữa, phải có Back End Server với SQL Server 2014.

* Cần một SQL Server 2014 khác biệt, chuyên dụng cho các hoạt động của Front-end Server.

Bao gồm.
Chia sẻ trình chiếu Office Web Apps 2013 Server là bắt buộc

* Cần một máy chủ chuyên dụng với phiên bản phần mềm và hệ điều hành cập nhật.

Bao gồm
Kết nối qua Web Client bởi các trình duyệt và liên kết Installation of Reverse Proxy is bắt buộc

* Nên sử dụng Microsoft Information tại máy chủ chuyên dụng với hệ điều hành cập nhật

Bao gồm

Hơn nữa không cần cài đặt bất kỳ Plugin nào cho trình chuyện vì hỗ trợ webRTC

 

Từ bảng so sánh cho ta thấy những lợi ích khi sử dụng giải pháp hội nghị truyền hình Trueconf. Đã đến thời điểm, quý khách hàng cần phải lựa chọn những giải pháp tiên tiến thay cho phương án đã cũ nhằm tiết kiệm chi phí cũng như sử dụng được những tính năng tối ưu nhất.

(Nguồn: Trueconf.com)