Băng Thông Yêu Cầu Cho Hội Nghị Truyền Hình

Nắm được thông số băng thông yêu cầu cho hội nghị truyền hình là việc rất quan trọng. Băng thông của bạn được chia sẻ giữa kết nối đến và kết nối đi, do đó có thể ảnh hưởng lớn đến nhau.

Hội nghị truyền hình cho máy chủ TrueConf Server

Video Conferencing Server

TrueConf Server đảm bảo bảo mật và độ tin cậy của giải pháp truyền thông hợp nhất này. Phần mềm dễ dàng được triển khai và tích hợp với LDAP, PBX, SIP. đọc thêm. Đọc thêm

Dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị truyền hình CloudMeeting

Cloud Video Conferencing

Dịch vụ CloudMeeting của TrueConf cung cấp hầu hết các tính năng không cần phải cài đặt trên một máy chủ riêng.  Đọc thêm

 

 Những mô hình phòng họp trực tuyến của giải pháp TrueConf:

Hội nghị truyền hình cá nhân

Máy chủ Máy trạm
Hướng Đến Đi Đến Đi
Tính toán 2*128 Kbps 2*128 Kbps 1*128 Kbps 1*128Kbps
Băng thông yêu cầu 256 Kbps 256 Kbps 128 Kbps 128 Kbps

Hội nghị truyền hình đa điểm

Hội nghị truyền hình đa điểm cho phép kết nối tới 16 điểm cầu cùng lúc, tất cả các điểm cầu đều có thể nhìn thấy và nghe thấy nhau. Dưới đây là tính toán cho 9, 12, and 16 điểm cầu.

cho 9 điểm cầu

Máy chủ Máy trạm
Hướng Đến Đi Đến Đi
Tính toán 9*128 Kbps 9*8*128 Kbps 8*128 Kbps 1*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 1152 Kbps
(1.1 Mbps)
9216 Kbps
(9 Mbps)
1024 Kbps
(1 Mbps)
128 Kbps

cho 12 điểm cầu

Máy chủ Máy trạm
Hướng Đến Đi Đến Đi
Tính toán 12*128 Kbps 12*11*128 Kbps 11*128 Kbps 1*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 1536 Kbps
(1.5 Mbps)
16896 Kbps
(16.5 Mbps)
1408 Kbps
(1.4 Mbps)
128 Kbps

Cho 16 điểm cầu

Máy chủ Máy trạm
Hướng Đến Đi Đến Đi
Tính toán 16*128 Kbps 16*15*128 Kbps 15*128 Kbps 1*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 2048 Kbps
(2 Mbps)
30720 Kbps
(30 Mbps)
1920 Kbps
(1.9 Mbps)
128 Kbps

Đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến cho phép kết nối tới 16 điểm cầu cùng lúc, các điểm cầu chỉ có thể nghe và nhìn thấy giảng viên. Còn giảng viên có thể nghe và nhìn thấy tất cả học viên.

for 16 participants

Máy chủ Máy trạm (giảng viên) Máy trạm (học viên)
Hướng Đến Đi Đến Đi Đến Đi
Tính toán 16*128 Kbps 30*128 Kbps 15*128 Kbps 1*128 Kbps 1*128 Kbps 1*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 2048 Kbps
(2 Mbps)
3840 Kbps
(3.8 Mbps)
1920 Kbps
(1.9 Mbps)
128 Kbps 128 Kbps 128 Kbps

Phòng họp ảo

Phòng họp ảo lên đến 250 điểm cầu với tối đa 4 điểm được phát biểu cùng lúc do chủ tọa chỉ định. Các điểm còn lại có thể gửi yêu cầu được phát biểu, sử dụng tính năng Push to Talk, gửi tin nhắn và sử dụng các công cụ cộng tác khác.

Cho 4 điểm cầu được hiện thị và 16 điểm cầu nghe

Máy chủ Máy trạm (điểm cầu phát biểu) Máy trạm (điểm cầu nghe)
Hướng Đến Đi Đến Đi Đến Đi
Tính toán 4*128 Kbps 4*19*128 Kbps 3*128 Kbps 1*128 Kbps 4*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 512 Kbps 9728 Kbps
(9.5 Mbps)
384 Kbps 128 Kbps 512 Kbps

Cho 4 điểm cầu được hiện thị và 46 điểm cầu nghe

Máy chủ Máy trạm (Điểm cầu phát biểu) Máy trạm (Điểm cầu nghe)
Hướng Đến Đi Đến Đi Đến Đi
Tính toán 4*128 Kbps 4*49*128 Kbps 3*128 Kbps 1*128 Kbps 4*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 512 Kbps 25088 Kbps
(24.5 Mbps)
384 Kbps 128 Kbps 512 Kbps

Cho 4 điểm cầu được hiện thị và 96 điểm cầu nghe

Máy chủ Máy trạm (Điểm cầu phát biểu) Máy trạm (Điểm cầu nghe)
Hướng Đêns Đi Đến Đi Đến Đi
Tính toán 4*128 Kbps 4*99*128 Kbps 3*128 Kbps 1*128 Kbps 4*128 Kbps
Băng thông yêu cầu 512 Kbps 50688 Kbps
(49.5 Mbps)
384 Kbps 128 Kbps 512 Kbps

Hội nghị truyền hình qua web RTC

Hội nghị truyền hình qua WebRTC cho phép tổ chức hội nghị truyền hình cho 100 điểm cầu. Tất cả các điểm cầu có thể nhìn thấy hội nghị. Sau đây là những yêu cầu cần thiết cho kênh này:

cho 10 điểm cầu khán giả

Máy chủ Máy trạm (khán giả)
Hướng Đến Đi Đến Đi
Tính toán 10*400 Kbps 1*400 Kbps
Băng thông yêu cầu 4 Mbps 400 Kbps

Ghi chú

1) Số liệu chỉ đúng với kết nối TCP;

2) Để đảm bảo hiệu năng tốt nhất chúng tôi khuyến nghị:

  • Sử dụng kết nối mạng dây;
  • +/- 50% là  biên độ an toàn băng thông;

Ví dụ, cho 9 điểm cầu hội nghị truyền hình đa điển, máy chú cần có dung lượng băng thông kết nối đến:
1.2 Mbps x 150% = 1.8 Mbps,và kết nối đi 9.2 Mbps x 150% = 13.2 Mbps.

3, Để có dự toán phù hợp với quy mô doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ về Hotline :0473-008-911 để được chuyên viên kỹ thuật và support của chúng tôi hỗ trợ.

Leave a Reply