Yêu Cầu Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình

Yêu cầu hệ thống hội nghị truyền hình cho sản phẩm TrueConf

yeu-cau-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-voi-may-chu-server

Thiết bị di động TrueConf Mobile

Cho thiết bị Android Yêu cầu hệ thống Google Play
Cho thiết bị IOS Yêu cầu hệ thống AppStore

Yêu cầu hệ thống hội nghị truyền hình cho mô hình họp trực tuyến cho ứng dụng máy trạm

Hội nghị truyền hình cá nhân

yeu-cau-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-voi-hop-ca-nhan

Hội nghị truyền hình đa điểm

yeu-cau-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-voi-hop-da-diem

Phòng họp ảo

yeu-cau-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-voi-phong-hop-ao

yeu-cau-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-voi-webrtc

Leave a Reply