Các Sản Phẩm Hội Nghị Truyền Hình TrueConf

Các phần mềm hội nghị truyền hình TrueConf cho máy chủ, phần mềm miễn phí cho máy trạm, giải pháp cho doanh nghiệp lớn, thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến.

Các giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến cung cấp TrueConf.com.vn

Phần mềm hội nghị truyền hình cho máy chủ TrueConf

Phần mềm hội nghị truyền hình cho máy chủ – TrueConf Server

TrueConf Server là phần mềm hội nghị truyền hình cài đặt trên máy chủ, có khả năng quản lý các cuộc họp trực tuyến lên tới 250 điểm trên mọi loại đường truyền.Đọc thêm →
Phần mềm hội nghị truyền hình miễn phí cho máy trạm TrueConf Client

Phần mềm hội nghị truyền hình miễn phí cho máy trạm – TrueConf Client

TrueConf Client là phần mềm hội nghị truyền hình miễn phí cho máy trạm, hỗ trợ họp trực tuyến trên các nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Andoird, WebRTC.Đọc thêm →
Mô hình giải pháp hội nghị truyền hình đa điểm cho doanh nghiệp lớn TrueConf Enterprise

Giải pháp hội nghị truyền hình đa điểm cho doanh nghiệp lớn

TrueConf Enterprise là một giải pháp hội nghị truyền hình dành cho các doanh nghiệp lớn cần nhiều hơn 150 điểm họp trực tuyến hoặc các công ty viễn thông.Đọc thêm →
Thiết bị hội nghị truyền hình

Bộ thiết bị hội nghị truyền hình cho phòng họp trực tuyến cố định

Bộ thiết bị hội nghị truyền hình được tích hợp sẵn để đảm bảo tương thích, dùng cho phòng họp trực tuyến cố định, bao gồm: thiết bị giải mã, camera và micro.Đọc thêm →
Dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị truyền hình - CloudMeeting

Dịch vụ cho thiết bị hội nghị truyền hình – CloudMeeting

CloudMeeting là dịch vụ họp trực tuyến theo yêu cầu. Khách hàng được cho thuê trọn gói theo tài khoản mà không cần đầu tư hạ tầng hội nghị truyền hình riêng.Đọc thêm →

Leave a Reply