Công nghệ WebRTC tiềm năng và cơ hội mới cho “Họp trực tuyến nền web”

WebRTC-hop-truc-tuyen

Công nghệ WebRTC tiềm năng và cơ hội mới cho “Họp trực tuyến nền web”. Hãy tưởng tượng một ngày mà điện thoại, máy tính, tivi, có thể kết nối trực tiếp với nhau và thực hiện được các cuộc gọi thông qua một nền tảng chung. Việc giao tiếp của chúng ta sẽ dễ […]