Hệ thống hội nghị truyền hình- ứng dụng giao ban trực tuyến

Hệ thống hội nghị truyền hình đa điểm cho phép kết nối lên đến 25 điểm cầu. Tất cả có thể nhìn, nghe và làm việc với nhau- ứng dụng trong giao ban trực tuyến. Ưu nhược điểm của hội nghị truyền hình: Ưu điểm – Chi phí thấp, và đặc biệt cho phép thiết lập […]