Cách thêm nhóm từ Active Directory / LDAP ở TrueConf Server

Để tiện cho việc họp trực tuyến trong các nhóm nhỏ- gồm vài chi nhánh; điểm cầu- chúng ta cần tạo nhóm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm nhóm trên Trueconf Server. Bài viết thuộc series : Hướng dẫn sử dụng Trueconf Để tạo một nhóm mới trong Active Directory […]