Trueconf sever 4.3.1 hỗ trợ 25 người tham gia đồng thời trong video hội nghị

25 người đồng thời tham gia trên màn hình cuộc họp

Sau khi update phiên bản mới Trueconf sever 4.3.1 người dùng có thể tăng số lượng người tham gia đồng thời trên màn hình từ 16 lên tới 25 người trong một cuộc họp duy nhất. Trong cuộc họp trực tuyến tất cả những người tham gia có thể tương tác với nhau cùng một lúc […]