Khách hàng tiêu biểu- Better Work VietNam

better-work-vietnam

Khách hàng tiêu biểu- Better Work VietNam Better Work là chương trình hợp tác toàn cầu giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Được thành lập vào tháng hai năm 2007 chương trình hướng đến mục tiêu cải thiện các tiêu chuẩn lao động và nâng […]