ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP VIDEO CONFERENCE CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

truecon

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRUECONF (VIDEO CONFERENCE) CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Với giải pháp truyền hình hội nghị (video conference) độ nét cao HD, FullHD, học viên và giáo viên có thể học và tương tác trực tiếp với nhau thông qua màn hình và thiết bị Camera và Micro. Từ […]