Lợi ích triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến tại Kontum

Hội nghị truyền hình trực tuyến là bước phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin liên lạc. Sự kiện này mở ra thời kì mới cho công nghệ thông tin nói chung và truyền thông nói riêng Lợi ích của hội nghị truyền hình trực tuyến: Hội nghị truyền hình trực tuyến […]