Sở Y Tế Hồ Chí Minh triển khai giải pháp họp trực tuyến Trueconf

SỞ Y TẾ TP.HCM: LẦN ĐẦU TIÊN GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI CÁC CƠ SỞ  Sở Y tế TP.HCM đã chính thức triển khai giải pháp họp giao ban trực tuyến với các cơ sở trực thuộc. Đây là hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chánh tại Sở Y tế, […]