Hướng dẫn LiveStream buổi họp trực tuyến lên Facebook

livestream họp trực tuyến lên facebook 1

Có rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị sử dụng Trueconf có mong muốn truyền hình trực tiếp buổi họp trực tuyến của mình ( với mục tiêu quảng bá thương hiệu, đào tạo trực tuyến…) . Do đó, ở bài viết này Trueconf Việt Nam xin Hướng dẫn cách livestream buổi họp trực tuyến lên Facebook. […]