Trueconf phiên bản mới dành cho Android- Hãy trở thành Tester

Trueconf-phien-ban-cho-android-6.0+

Bạn có muốn trở thành Tester với Trueconf phiên bản mới của chúng tôi? Hãy góp phần tạo nên 1 phần mềm hội nghị truyền hình hoàn hảo theo ý bạn. Bạn đang sử dụng Trueconf? Bạn đang sử dụng  Hệ điều hành  Android 6.0 trở lên? Bây giờ  là thời gian để bạn trở […]

Trueconf Online 6.5.6- phiên bản mới dành cho Windows

layout-trueconf-1.7

TrueConf online 6.5.6: Một phiên bản mới ứng dụng cho Windows. Chúng tôi đã cập nhật và chỉnh sửa phiên bản cũ, với mục tiêu tiện dụng cho người dùng Chúng tôi đã chuẩn bị một phiên bản mới của ứng dụng client cho Windows đặc biệt cho những người sử dụng dịch vụ điện […]