Update TrueConf 7.3 cho Windows: Cập nhật chính

Hôm nay chúng tôi sẽ khởi chạy Update TrueConf 7.3 cho Windows, bản cập nhật lớn với nhiều tính năng mới, bao gồm quay video hội nghị, chia sẻ nội dung và video cùng lúc, bố cục kích hoạt bằng giọng nói, nền ảo và nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra, chúng tôi đã cải thiện […]