Update TrueConf SDK 1.1 dành cho Windows

SDK update

Hôm nay chúng tôi rất vui khi được cập nhật TrueConf SDK 1.1 dành cho Windows, thư viện của chúng tôi dành cho các nhà phát triển. Bạn là người dùng Trueconf? Bạn đã biết về cổng thông tin dành cho nhà phát triển đặc biệt của chúng tôi chưa? Cổng TT nhằm cung cấp để thêm […]

Trueconf phát hành Trueconf SDK cho Windows

truecon

TrueConf đã phát hành TrueConf SDK cho Windows, một bộ công cụ phát triển phần mềm mới. TrueConf SDK cho phép các nhà phát triển bên thứ ba nhúng video conferencing vào dự án và giải pháp của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.  TrueConf SDK cho Windows dựa trên công nghệ ActiveX và có […]

TrueConf SDK dành cho Windows và Cơ hội mới cho các nhà phát triển

Mùa hè đã gần như biến mất, còn TrueConf vẫn có một số tin tuyệt vời để chia sẻ. Chúng tôi đã phát hành TrueConf SDK cho Windows, bộ công cụ phát triển phần mềm mới. Bây giờ bạn có thể nhúng video conferencing không chỉ ở nền tảng di động, mà còn cho bất kỳ ứng […]