TrueConf Weathervane: Nhiều camera PTZ theo dõi tự động cho các phòng lớn

Nhóm TrueConf vui mừng thông báo TrueConf Weathervane 1.0, một giải pháp phần mềm cho các phòng họp và hội thảo lớn. TrueConf WeatherVane dễ dàng tích hợp với các hệ thống thảo luận phần cứng và phần mềm hội nghị truyền hình phần mềm để tự động theo dõi các loa bằng nhiều camera PTZ. […]