Phần mềm hội nghị truyền hình Trueconf đồng hành cùng VFOSSA và ngày hội phần mềm tự do 2014

Phần mềm hội nghị truyền hình Trueconf đồng hành cùng VFOSSA và ngày hội phần mềm tự do 2014 Đọc thêm: Haproinfo hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho VFOSSA Ngày hội Tự do cho phần mềm (hoặc Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở) SFD 2014 sẽ diễn ra ngày 20/9/2014 với chủ […]

HaproInfo hỗ trợ VFOSSA tổ chức đào tạo trực tuyến

HaproInfo hỗ trợ VFOSSA đào tạo trực tuyến

Thứ 7, ngày 14/6 vừa qua, Haproinfo đã hỗ trợ VFOSSA tổ chức đào tạo trực tuyến cho các thành viên mới tham gia. Cụ thể là dự án Openroad đã tổ chức sự kiện Technical Workshop đầu tiên tại Hà Nộinhằm hỗ trợ, tập huấn cho các thành viên mới tham gia những kiến thức cơ […]