Phoenix Audio Octopus Audio Conferencing Mixer and 4 Raven Microphones System

Gồm 1 bộ Mixer kỹ thuật số cao cấp và 4 micro đa hướng độ nhạy cao. Sử dụng kết nối XLR cho phép đặt micro ở khoảng cách xa. Phù hợp với các phòng họp lớn, phòng hội trường. Có khả năng mắc nối tiếp để mở rộng giới hạn. Dễ dàng sử dụng.

32

Phoenix Audio Octopus Audio Conferencing Mixer and 4 Raven Microphones System

Thông tin bộ sản phẩm

MT454 Octopus là bộ trộn âm thanh hội nghị truyền hình với một DSP mạnh mẽ, công nghệ độc đáo mang lại âm thanh rõ ràng bằng cách tự động theo dõi và pha trộn các yếu tố đầu vào, dễ dàng cài đặt và sử dụng.

MT435 Raven XLR Microphone bao gồm 4 micro đa hướng chất lượng cao, kết nối XLR.

 In the box

Bundle Items

MT454 Octopus 4-Channel USB Audio Conferencing Mixer

  • USB Cable
  • International Power Supply Adapter
  • 2 x Rack Mount Ears
  • Male Phoenix Speaker Output Connector
  • Limited 2-Year Warranty

MT435 Raven XLR Microphone (4-Pack)

Also Includes

  • Limited 2-Year Warranty

Leave a Reply