Phoenix Audio Quattro3 USB Conference Speakerphone and Phoenix Audio 48‐Volt Daisy Chain Power Kit

Bộ thiết bị bao gồm 1 quattro 4 micro đa hướng độ nhạy cao với khả năng khử vọng DPS và một bộ dây nối, có khả năng mắc nối tiếp đến 15 bộ Quattro (8 bộ chung 1 bộ nguồn). Giúp mở rộng lên phòng họp lớn( trên 10 người, bàn họp dài 3m).

q-01

Phoenix Audio Quattro3 USB Conference Speakerphone and Phoenix Audio 48‐Volt Daisy Chain Power Kit

Giá : Vui lòng click

 In the box

Phoenix Audio MT304 Quattro3 USB Conference Speakerphone

  • USB cable
  • Daisy chain cable (Ethernet) 6 Feet in Length
  • Interchangeable wire slot cover
  • User manual

Phoenix Audio MT320 48-Volt Daisy Chain Power Kit

  • International Socket Kit
  • Limited 1-Year Warranty

Leave a Reply