Bộ Lao động – Thương binh và xã hội họp trực tuyến

Ngày 22/01/2015, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   đã tổ chứchọp trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015 tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Buổi họp trực tuyến đã có sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; cùng các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Thanh Hoà, Phạm Minh Huân, Nguyễn Trọng Đàm, Doãn Mậu Diệp, Đào Hồng Lan; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể các Sở ban ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi họp hội nghị truyền hình

Toàn cảnh buổi trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015 

Theo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai nhiệm năm 2015 do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa trình bày, năm qua trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, cũng như sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Năm 2014 cũng là năm Bộ xây dựng, trình ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, trong đó phải kể đến một số nội dung mới, lần đầu tiên được quy định tại Bộ luật như: về lao động là người giúp việc gia đình; vấn đề cho thuê lại lao động; về quản lý lao động là người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam v.v…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội là Ngành có lĩnh vực rộng và tổng hợp, do vậy, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Ngành cần làm rõ trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và bộ phận liên quan. Trong năm 2015, về lĩnh vực lao động, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế và các văn bản luật, Bộ, ngành cần chú trọng vào đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động, các trung tâm lao động việc làm, sàn giao dịch việc làm…trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, hướng tới chất lượng thực sự  cho lực lượng lao động nước nhà. Về lĩnh vực xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ ngành cần chú trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến ma túy và mại dâm. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay kinh phí ngân sách chi cho các đối tượng cai nghiện khá tốn kém trong khi tỷ lệ người sau cai tái nghiện vẫn còn khá cao.

Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các địa phương có dự án sử dụng nhiều lao động nước ngoài như Hà Tĩnh, Trà Vinh, Bình Dương… để có văn bản chỉ đạo kịp thời, tăng cường công tác quản lý, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Liên quan tới các vụ việc các doanh nghiệp tại một số địa phương phải ngừng hoạt động do biến cố đầu tháng 5/2014, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất; cung ứng, bổ sung lao động thiếu huạt cho doanh nghiệp và giúp đỡ, hỗ trợ người lao động ổn định việc làm.

Điểm cầu Yên Bái 

Đại diện các Sở như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Yên Bái, Kiên Giang, Đà Nẵng…trao đổi tình hình thực tế và đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác giảm nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường công tác thanh tra về lao động, việc làm…

Do vậy trong thời gian tới, Bộ cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các trung tâm cai nghiện, đổi mới phương thức điều trị, hướng tới điều trị tự nguyện nhằm giảm chi phí và căng thẳng cho xã hội. Đối với lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa người có công, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ thực hiện tôn vinh các đối tượng có công với cách mạng kết hợp với công tác hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh, những đối tượng khó khăn trong xã hội nhằm nâng mức sống tối thiểu cho người dân, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các tầng lớp dân cư, hướng tới xã hội công bằng và văn minh hơn.

Bo truong pham thi hai chuyen ta buoi hop truc tuyen

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại  buổi họp trực tuyến

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng như các ý kiến đóng góp của các địa phương. Bộ trưởng cho rằng năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Bộ ngành LĐ-TBXH đã thực hiện cơ bản các công việc được giao và nhiệm vụ đề ra. Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015), vì thế nhiệm vụ đặt ra cho Ngành là hết sức nặng nề, trong đó trọng tâm là tiếp tục phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội.. Bộ, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra góp phần vào công tác phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

<Nguồn: tcdn.gov.vn&gt;

Leave a Reply