TrueConf Server 4.3.2: Đơn giản hóa khả năng quản trị

TrueConf Server 4.3.2: Đơn giản hóa khả năng quản trị

Tin mới nhất đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình TrueConf Server: bản update mới TrueConf Server 4.3.2 sẽ được tung ra vào ngày 22 tháng 6. Bạn sẽ có thể quản lí các video hội nghị thuận tiện hơn – chúng tôi cung cấp khả năng truy cập mặc định vào máy chủ cho tất cả các quản trị viên địa phương và chỉnh sửa một số lỗi đăng nhập khi quản trị từ xa.

cap nhat trueconf server 4.3.2

Bản cập nhật sẽ bao gồm việc sửa lỗi xuất hiện trong hội nghị truyền hình qua WebRTC nếu như đường dẫn file ghi hình không chính xác.Một lỗi về hiển thị cuộc gọi video trên Firefox khi người dùng không lựa chọn camera cũng đã được chỉnh sửa. Thêm vào đó, sẽ không còn lỗi hiển thị trình chiếu trên Internet Explorer 9.

Thời gian đáp ứng trên TrueConf Server 4.3.2 hiện nay đã được tăng lên 60 giây, bạn sẽ luôn tiếp cận được những điểm cầu mong muốn. Chúng tôi cũng thêm các thông tin mới trong hướng dẫn sử dụng về cuộc gọi H.323 giúp bạn dễ dàng hiểu khả năng tích hợp giữa TrueConf Server và các thiết bị hội nghị truyền hình từ bên thứ 3.

Để đảm bảo bảo mật, chúng tôi đã tiến hành vô hiệu hóa việc tự động đăng nhập vào ứng dụng sau khi đổi mật khẩu từ phía máy chủ.

  • Những điểm mới trên TrueConf Server 4.3.2
  • Xác nhận lại thông tin được yêu cầu sau khi đổi mật khẩu từ phía máy chủ.
  • Thêm thông tin mới trong hướng dẫn sử dụng cuộc gọi H.323.
  • Việc xác nhận sẽ mặc định trên máy chủ đối với tất cả các quản trị viên khi TrueConf Server được cài đặt.
  • Thời gian đáp ứng cuộc gọi sẽ được tăng lên 60 giây.
  • Nút mời tham dự cuộc họp sẽ được đặt ngay tại trang hội nghị truyền hình nhóm trên máy chủ.
  • Những sửa đổi trên TrueConf Server 4.3.2
    Sửa lỗi hiển thị cuộc gọi đến trên phiên bản mới nhất của Firefox nếu như người dùng không chọn camera.
  • Sửa lỗi về xác nhận quản trị viên máy chủ.
  • Sửa lỗi hiển thị trình chiếu trên IE 9.
  • Sửa lỗi xuất hiện trong hội nghị truyền hình WebRTC nếu như đường dẫn file ghi hình không chính xác.