Các Mô Hình Họp Trực Tuyến

TrueConf hỗ trợ 4 loại mô hình hệ thống hội nghị truyền hình bao gồm: hội nghị truyền hình cá nhân, hội nghị truyền hình đa điểm, đào tạo trực tuyến và phòng họp ảo.

Mô hình hệ thống hội nghị truyền hình

TrueConf hỗ trợ 4 mô hình hội nghị truyền hình: hội nghị truyền hình cá nhân, hội nghị truyền hình đa điểm, đào tạo trực tuyến và phòng họp ảo:

Phòng họp ảo

 

 

Leave a Reply