Phòng Họp Ảo

Phòng họp ảo cho phép kết nối tới 120 điểm cầu (CloudMeeting) hoặc 250 điểm cầu (máy chủ TrueConf Server) trong một phòng họp ảo.

Mỗi người dùng có thể tải phần mềm hội nghị truyền hình cho máy chủ TrueConf dùng thử 14 ngày để trải nghiệm lợi ích của nó.Tải ngay và trải nghiệm sự dễ dàng khi tổ chức một cuộc họp trực tuyến.

Phòng họp ảo

Phòng họp ảo có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

CloudMeeting
Trên đám mây

Phần mềm hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức sự kiện trực tuyến như họp, thảo luận và làm việc với nhau, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Leave a Reply