Bảng Tương Tác

Tính năng bảng tương tác Bảng tương tác cho phép điểm cầu trong hội nghị truyền hình cá nhân có thể vẽ, nhập và chỉnh sửa các đoạn chữ và tài liệu hình ảnh trong một cửa sổ riêng sử dụng công cụ đặc biệt.

Dấu hiệu trực quan cho phép hoạt động trên mọi tài liệu điện tử: chữ, đề án, bảng biểu, mô hình thiết kế, hình ảnh và trình chiếu. Khả năng vẽ, đánh dấu, kéo, thay đổi, thêm và xóa sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Vừa rồi là những công cụ có sẵn của tính năng bảng tương tác. Người dùng có thể tiết kiệm thời gian tổ chức cuộc họp, rảnh rang hơn để chọn nhiều cách thảo luận trên bất kì phạm vi phức tạp nào.

 

Bảng tương tác có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

*Tính năng bảng tương tác chỉ có sẵn trong chế độ hội nghị truyền hình cá nhân (1 – 1) trên hệ điều hành Windows.

Tính năng bảng tương tác có sẵn trong mọi dự trù kế hoạch của dịch vụ CloudMeeting cho Windows, ngoài trừ, lập kế hoạch sự kiện. Trong phần mềm máy chủ TrueConf Server, bảng tương tác bao gồm các gói cơ bản, do đó bạn ko cần mua thêm tính năng này.

Leave a Reply