Chia Sẻ Màn Hình

Tính năng chia sẻ màn hình Chia sẻ màn hình với khả năng điều khiển từ xa cho phép trình bày màn hình trực tiếp tới các điểm cầu khác, không phải sử dụng phần mềm hãng thứ 3 hoặc thiết bị khác. Đây là giải pháp lý tưởng trong trường hợp bạn cần đưa ra ví dụ, giải thích những vấn đề về máy tính, giúp đỡ cài đặt phần mềm mới và các công việc trình bày khác.

Do đó bạn có thể trình bày những gì bạn đang làm trên máy tính trực tiếp tới các điểm cầu khách! Tất cả cài tài liệu cùng 1 lúc mà không cần phải chuẩn bị đặc biệt hoặc chia sẻ tài liệu.

Chia sẻ màn hình có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

 

Leave a Reply