Ghi Hình

Tính năng ghi hình Ghi hình hội nghị truyền hình có sẵn cho dịch vụ CloudMeeting. Tính năng nay cho người dùng ghi hình hình ảnh và âm thanh của cuộc họp cá nhânhọp đa điểm qua hội nghị truyền hình. Khi đó, 1 cửa sổ video sẽ được hiển thị trong trạng thái này và ghi hình cuộc họp.

Tính hữu dụng

Trong phỏng vấn. Quản lý nhân sự có thể ghi hình quá trình phỏng vấn các ứng viên, qua đó ban điều hành công ty có thể tham khảo và đánh giá khả năng chuyên nghiệp và chất lượng các ứng viên cho vị trí cần tuyển dụng.

Đào tạo từ xa. Học viên có thể ghi hình bài học và sử dụng tài liệu đó cho quá trình học.

Trong quá trình đàm phán kinh doanh. Đối tác có thể ghi hình cuộc họp hội nghị truyền hình cho việc phát hành sản phẩm mới, sau đó chuyển bản thu cho các nhân viên để nghiên cứu thêm chi tiết.

Trong phiên tòa. Trong trường hợp này, video sẽ được sử dụng để làm bằng chứng bổ sung cho những quá trình pháp lý khách quan.

 

Ghi hình có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

 

Chế độ ghi hình âm thanh và video trong dịch vụ CloudMeeting:

  • Video và âm thanh khi không trong cuộc họp.
  • Video và âm thanh trong hội nghị truyền hình cá nhân.
  • Video và âm thanh trong hội nghị truyền hình đa điểm.

Ghi hình hội nghị truyền hình cá nhân và đa điểm

Để làm được điều này, bạn cần ấn nút ghi hình trong hội nghị truyền hình cá nhân và đa điểm.

Sau đó bạn lấy danh sách những điểm cầu cần ghi hình lúc này và gửi yêu cầu ghi hình cho điểm cầu đó. Nếu điểm cầu đồng ý, quá trình ghi hình sẽ được bắt đầu. Quá trình có thể dừng bất cứ lúc nào bởi bạn hoặc điểm cầu khác. Nếu quá trình ghi hình dừng, bạn có thể lưu trữ bằng lựa chọn “Save as”.

 

Thu lại hội nghị truyền hình

Ấn nút  Nút thu lạiđể bắt đầu

Mỗi điểm cầu tham gia họp sẽ được thông báo  Biểu tượng thông báo thu lại ở phía góc trái màn hình hiển thị. Di chuột vào thông báo này để xem danh sách điểm cầu được ghi hình.

Cách tự ghi lại video và âm thanh khi không trong hội nghị?

Ghi hình hình ảnh và âm thanh của bản thân sẽ hữu dụng cho những người muốn xem lại bản thân trên camera hoặc muốn ghi hình một tin nhắn video,… Để bắt đầu, ấn vào biểu tượng “Record” trên thanh công cụ. Một cửa sổ sẽ hiện lên:

Thu lại hội nghị truyền hình cá nhân

Ấn nút “Begin recording” để bắt đầu.

Ghi hình họp trực tuyến trên máy chủ

Để bắt đầu ghi hình hội nghị truyền hình từ máy chủ, người quản trị cần mở mục “Recordings” trong phần quản lý web Web Manager.

Thu lại hội nghị truyền hình trên máy chủ

Trong mục “Recording settings” đánh dấu vào “Record all conferences”. Qua đó, khi một hội nghị truyền hình mới được bắt đầu sẽ được tự động ghi hình. Để tắt tính năng này hãy bỏ đánh dấu.

Người quản trị có thể thiết lập nơi lưu trữ cho các video ghi hình. Trong mục “Path” dán địa chỉ video ghi hình vào đây và ấn “Apply”.

Một danh sách các video hội nghị truyền hình được ghi hình trước đây (nếu như bạn có) sẽ được trình bày lần lượt theo thứ tự thời gian gần nhất ở trên cùng tại đây. Sẽ có biểu tượng tín hiệu thu lại trong cột “Action” gần đó để thông báo rằng cuộc họp hội nghị truyền hình đang được ghi hình.

Bạn có thể tải video ghi hình chỉ sau khi quá trình ghi hình kết thúc. Tải bằng cách ấn vào biểu tượng nút mũi tên xanh Tải video thu lại. Để xóa video ghi hình, ấn vào biểu tượng thùng rác màu đỏ Xóa video thu lại.

 

 

 

Leave a Reply