Gửi Tin Nhắn

Gửi tin nhắn Gửi tin nhắn (trò chuyện) cho phép các điểm cầu trong ứng dụng máy trạm TrueCon Clilent trao đổi tin nhắn qua cuộc gọi hình hoặc hội nghị truyền hình, ngay cả khi không tham dự cuộc họp.

Gửi tin nhắn được sử dụng:

 • Trong cuộc gọi hình sử dụng công cụ trò chuyện cá nhân.
 • Trong cuộc họp hội nghị truyền hình, mọi người tham dự có thể đối thoại riêng với nhau qua công cụ này.
 • Đơn giản với kéo và thả.
 • Hỗ trợ toàn diện UTF-8.
 • Bảo mật với SSL.

Gửi tin nhắn có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

 Tại sao gửi tin nhắn lại hữu dụng?

Vì một lý do nào đấy mà người dùng không thể giao tiếp trực tiếp qua hội nghị truyền hình, họ có thể sử dụng tính năng gửi tin nhắn. Nếu như người dùng hiện tại đang ngoại tuyến, bạn có thể để lại tin nhắn và họ có thể nhận được ngay khi đăng nhập sau đó. Trong cuộc gọi hình, người đùng có thể chuyển dữ liệu qua tin nhắn, như địa chỉ website, tên phần mềm, sách nhạc,… Trong hội nghị truyền hình đa điểm khi mà tất cả các điểm cầu giao tiếp qua video, sử dụng gửi tin nhắn với các điểm cầu khác giao tiếp riêng không làm phiền, ví dụ như chia sẻ ý kiến về người thuyết trình, hoặc hỏi câu hỏi với người điều hành cuộc họp.

Cách sử dụng gửi tin nhắn trong CloudMeeting?

Có 2 cách gửi tin nhắn trong CloudMeeting:

 1. Sẽ có một biểu tượng Gửi tin nhắn trên thanh công cụ. Ấn vào và bạn có thể thấy lịch sử trò chuyện với một danh sách các điểm cầu đang trực tuyến:Gửi tin nhắn
 2. Từ danh bạ. Mở danh bạ và chọn tên điểm cầu mà bạn muốn gửi tin nhắn. Chọn tên và bạn sẽ thấy một hộp hội thoại hiện ra với các dòng trò chuyện: Chọn một dòng, một hộp thoại sẽ hiện ra và bạn có thể bắt đầu gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn

Cách nhận biết khi có tin nhắn đến?

Khi bạn nhận được tin nhắn từ điểm cầu khác trong hệ thống, bạn sẽ thấy thông báo trong góc phải dưới màn hình của bạn:

Tin nhắn đến

Để trả lời, đơn giản ấn vào cửa sổ này.

Gửi tin nhắn qua hội nghị truyền hình

Trong hội nghị truyền hình nhóm, bạn có thể gửi tin nhắn tới mỗi điểm cầu bằng cửa sổ trò chuyện “Common”. Tất cả các tin nhắn trong mục này sẽ hiện tới mỗi điểm cầu trông hội nghị.

Gửi tin nhắn

Tính năng bổ sung

 • Preferences preference

Nút này giúp bạn chỉnh các tùy chỉnh trên menu. Khi chọn dấu “chat” bạn có thể tùy chỉnh cách lưu lịch sử tin nhắn. trình bày một họp thoại khi nhận tin nhắn đến và nhiều tính năng khác. Bạn có thể đổi phông và cỡ chữ.

 • Emoticons smile

Sử dụng các hình mặt cười để cuộc hộp thoại thêm sinh động – các biểu tượng vui giúp bạn thể hiện biểu cảm trong cuộc họp.

Mặt cười

 • Call call

Có một nhãn “Call” trong hộp thoại trò chuyện, chọn biểu tượng này để gọi điểm cầu khác và bắt đầu hội nghị truyền hình.

 • Add add

Với nút này, bạn có thể bổ sung thêm thông tin về liên lạc trong danh bạ. Nếu thông tin đã có sẵn trong danh sách, nút này sẽ bị vô hiệu add_off.

 • Tắt/bật history Lịch sử trò chuyện

Bằng cách ấn nút này, bạn có thể thấy lịch sử gửi tin nhắn.

 

Leave a Reply