Lịch Sử Cuộc Gọi

Tất cả các điểm cầu có thể sử dụng tính năng xem lịch sử cuộc gọi nhỡ, đã nhận và các cuộc đã gọi. Sau đây là những lý do mà tính này rất hữu dụng:

 • Chứa thông tin về cuộc gọi đến, gọi đi và gọi nhỡ.
 • Lưu lại thông tin liên lạc của điểm cầu khi mà bạn khong trong nhóm làm việc chung.
 • Cho phép bạn tìm nhanh thông tin liên lạc với danh sách các cuộc gọi, và gọi trực tiếp ngay từ đây.
 • Lưu chính xác ngày và thời gian cuộc gọi.
 • Thông báo bạn với các cuộc gọi nhỡ.
 • Tất cả các cuộc gọi đều được liệt kê trong một thứ tự theo thời gian, bạn có thể dễ dàng tim được những cuộc gọi đến hoặc gọi nhỡ gần nhất.

Lịch sử cuộc gọi có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

 Cách sử dụng tính năng lịch sử cuộc gọi

Để xem danh sách những cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi đi và nhỡ, ấn nút call-list trên thanh công cụ, hoặc chọn Xem/Gọi lịch sử.

Trong hộp thoại lịch sử cuộc gọi, chọn cuộc gọi Missed, Placed, or Received. Tất cả các cuộc gọi đều được xuất hiện trong danh sách dưới thứ tự theo thời gian, bắt đầu từ cuộc gọi gần nhất.

Lịch sử cuộc gọi

Bạn có thể dùng các cách sau với bất kì điểm cầu nào trong danh sách lịch sử cuộc gọi:

options
 • Gọi
 • Viết với gửi tin nhắn;
 • Xem lịch sử cuộc gọi;
 • Cho thêm vào dang bạ;
 • Xem chi tiết thông tin điểm cầu;
 • Cấm cuộc gọi và tin nhắn từ điểm cầu khác.

 

Nhiều lựa chọn có sẵn khi bạn chuột phải vào thông tin cuộc gọi

Leave a Reply