Trình Chiếu

Tính năng trình chiếu cho phép bạn trình bày tài liệu thuyết trình, hình ảnh hoặc bảng biểu,… với các điểm cầu khác trong mọi chế độ hội nghị truyền hình.

Tính năng này được sử dụng khi cần trình bày tới các điểm cầu khác một cách nhanh chóng, không tốn thời gian giải thích về số trang, nơi truy cập dữ liệu đang nói đến,… Để bật chức năng này bạn nên chuẩn bị cài đặt trước Microsoft PowerPoint.

Tính năng trình chiếu

  • Hỗ trợ mọi loại ảnh;
  • Hỗ trợ tài liệu Microsoft® PowerPoint®;
  • Tất cả các trang PowerPoint được mã hóa và chuyển thành chế độ nền;
  • Các trang PowerPoint sẽ không ảnh hưởng tới hiệu năng của hội nghị truyền hình;
  • Lưu và tái sử dụng các trang đã trình bày;
  • Tất cả dữ liệu được bảo mật với SSL.

Trình chiếu có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

Cách thức sử dụng

Để bắt đầu sử dụng tính năng trình chiếuTrình chiếu, click vào hình  .
Sau đó mở tài liệu thuyết trình.

Lúc này bạn chỉ cần click vào nút “Start” để bắt đầu thuyết trình tới mọi điểm cầu trong hội nghị truyền hình.

Leave a Reply