Truyền File

Truyền file cho phép bạn chuyển dữ liệu trong cuộc họp hội nghị truyền hình một cách trực tiếp tới các điểm cầu không cần sử dụng giải pháp hãng thứ 3.

Truyền file chỉ có sẵn trong cuộc họp hội nghị truyền hình cá nhân.

Truyền file được dùng để chuyển dữ liệu với nhiều dạng: ảnh, âm thanh và video, tài liệu,…

* Truyền file chỉ có sẵn trong hội nghị truyền hình cá nhân, trong nền tảng Windows

Truyền File khá hữu dụng khi bạn ko dùng FTP, các trang tải dữ liệu, ổ đĩa ngoài, CDs, thư điện tử với lưu lượng cũng như tốc độ tải, lưu trữ hạn chế. Chúng tôi đã giải quyết và đưa cho bạn một giải pháp tối ưu hơn cả.

Bạn không cần rời ứng dụng TrueConf hay rời khỏi ghế để di chuyển, nhất là lúc trong cuộc họp. Truyền file giúp bạn thực hiện tất cả điều trên với sự thuận tiện cao nhất.

Cách hoạt động

Để bắt đầu chuyển dữu liệu trọng hội nghị truyền hình, ấn nút  Truyền file. Hội thoại truyền file sẽ xuất hiện. Chọn file cần gửi.

Truyền file

Chọn Tick và quá trình sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Truyền file

Quá trình chuyển dữ liệu sẽ hiển thị tại cột trạng thái.

Truyền file Truyền file Truyền file

 

Leave a Reply