Các Tính Năng Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình

Hệ thống hội nghị truyền hình TrueConf sử dụng công nghệ SVC cho chất lượng hình ảnh HD trên mọi đường truyền, khả năng kết nối LDAP, hỗ trợ UDP Multicast..

Các tính năng hệ thống

SIP Gateway LDAP
Khả năng mở rộng Network Capabilities
WebRTC Tích hợp website
Công nghệ hội nghị truyền hình SVC – Scalable Video Coding Bảo mật
RTSP UDP Multicast
Quản lý nhóm Mã hóa dữ liệu

Leave a Reply