Công Nghệ Hội Nghị Truyền Hình SVC

Công nghệ hội nghị truyền hình SVC – Scalable Video Coding cho phép chuyển đổi các phân luồng chất lượng hình ảnh khác nhau vào chung một luồng. Giống như một quy luật, các luồng bao gồm luồng cơ bản và bổ sung. Luồng cơ bản chuyển các chất lượng tiêu chuẩn, trong khi đó luồng bổ sung nâng cao chấp lượng, ví dụ như tỷ lệ khung hình và độ phân giải video.

SVC cho phép máy chủ hội nghị truyền hình điều chỉnh luồng video với các đặc điểm khác nhau của thiết bị đầu cuối: khả năng của CPU và băng thông. Máy chủ thiết lập từng luồng cụ thể cho mỗi thiết bị: thiết bị đầu cuối với băng thông cao giải mã toàn bộ luồng, trong khi đó thiết bị đầu cuối băng thông thấp hoặc thiết bị di động (máy tính bảng) chỉ nhận luồng cơ bản với tốc độ truyền dữ liệu thấp hơn. Nói cách khác, điểm cầu với đường truyền yếu không ảnh hưởng đến chất lượng video mà các điểm cầu khác nhận được trong cuộc họp.

Công nghệ hội nghị truyền hình SVC có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

Ngoài SVC, tất cả các điểm cầu họp trực tuyến đều nhận luồng video với chất lượng đạt yêu cầu cho từng thiết bị với đặc điểm yếu nhất. Từ nay, tất cả các điểm cầu đều nhận được chất lượng tốt nhất có thể cho các thiết bị và đường truyền đang sử dụng.

Công nghệ hội nghị truyền hình SVC

Giải pháp công nghệ SVC của TrueConf được điều chỉnh để đạt yêu cầu của bộ giải mã video VP8. Chúng tôi muốn bạn tận hưởng giải pháp hội nghị truyền hình với tất cả những lợi ích của truyền thông hình ảnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển công nghệ hội nghị truyền hình mã hóa hình ảnh, cho phép một máy chủ dễ dàng thay đổi tốc độ truyền dữ liệu bằng cách thay đổi độ phân giải hoặc tỷ lệ khung hình. Nói cách khác, nó cho phép các điểm cầu của hội nghị truyền hình nhận được chất lượng tốt nhất mà thiết bị và đường truyền của điểm cầu có thể cung cấp. SVC giới thiệu một công nghệ thay thế hữu hiệu cho thiết bị trung tâm MCU sử dụng công nghệ chuyển đổi toàn bộ chất lượng video cho từng thiết bị. Quá trình này đòi hỏi thiết bị hạ tầng CPU mạnh và là nguyên nhân khiến giá thiết bị máy chủ MCU rất cao.

Leave a Reply