LDAP

Lợi ích của giao thức LDAP

  • Tự động đồng bộ với thông tin người dùng;
  • Không cần cho phép tại nơi làm việc trong hệ thống mạng;
  • Nhanh chóng và dễ dàng với phần quản lý;
  • Bảo mật phần quản lý;
  • Hỗ trợ cho Active Directory.

Nhờ sự hỗ trợ cho giao thức LDAP, người quản trị máy chủ hội nghị truyền hình có thể dễ dàng quản lý các tài khoản điểm cầu. Khi tích hợp giải pháp của chúng tôi vào hệ thống hạ tầng lớn, người quản trị mạng không cần phải tạo tài khoản cho mỗi điểm cầu bằng tay cũng như việc hỗ trợ các điểm cầu trên hệ thống mà các điểm cầu có thể tự làm (đổi tên điểm cầu, gửi mật mã, xóa thông tin về nhân viên cũ,..)

Máy chủ của chúng tôi kết nối các máy chủ LDAP với giao thức tương tự và đòi hỏi thông tin mỗi điểm cầu của tên miền mạng nội bộ được lựa chọn. Sau khi được đáp ứng đầu đủ thông tin, máy chủ TrueConf Server tự động đồng bộ dữ liệu của nó với máy chủ LDAP và tự cá nhân nó tạo sự thay đổi.

LDAP có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

Thêm vào đó, điểm cầu máy trạm TrueConf Client không cần được cho phép làm việc trên hệ thống mạng. Máy chủ nhận yêu cầu từ máy trạm ứng dụng máy trạm TrueConf Client và kiểm tra sự tồn tại trên máy chủ LDAP của điểm cầu tương ứng. Sau khi xác nhận, máy chủ tự động cho phép điểm cầu.

LDAP là một giao thức mạng cho phép truy cập các dịch vụ danh mục mà đã được giúp đỡ tích hợp vào hệ thống với danh bạ hiện tại, bạn sẽ không cần nhập từng thông tin liên lạc một bằng tay.

LDAP là một chế độ lưu trữ, khi mà máy chủ hội nghị truyền hình sử dụng thông tin điểm cầu với khoảng cách xa hoặc nội bộ danh bạ LDAP directory.

LDAP

Leave a Reply