Network Capabilities

Network Capabilities

Khả năng (Network Capabilities) của giải pháp TrueConf

  • Làm việc chỉ qua 1 cổng;
  • Không cần địa chỉ IP trực tiếp;
  • Hoạt động trong mạng nội bộ với bất kì thiết lập;
  • Hỗ trợ các kênh mạng vệ tinh;
  • Hỗ trợ SVC.

Bộ nhớ đệm thích ứng

Khi truyền dữ liệu thông tin được nhận không đồng đều. Tuy nhiên luồng video và âm thanh yêu cầu một luồng thống nhất.

Để cung cấp một luồng thống nhất, bộ nhớ đệm lưu trữ dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng của khách hàng. Dữ liệu được tích lũy càng nhiều trong bộ nhớ đệm thì độ trễ càng lớn trong gọi hình hay họp hội nghị truyền hình.

Để hạn chế độ trễ và cung cấp một luồng thống nhất, chúng tôi sử dụng bộ nhớ đệm thích ứng kiểm tra mức độ không đồng đều: nó tăng và giảm bởi hiệu suất, vì vậy thích ứng với những thay đổi trong quá trình truyền dữ liệu.

Điều chỉnh Dynamic Bit-rate

Điều chỉnh dynamic bit-rate được yêu cầu để bảo đảm khả năng truyền tải video một cách trơn chu và hiệu quả của mạng lưới các kênh của hệ thống TrueConf. Chiều rộng của kênh phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Khi mà số lượng dữ liệu được truyền mở rộng trong mạng, dữ liệu có thể được tích lũy trên máy chủ, dẫn đến việc chậm thông tin trong liên lạc.

Khi máy chủ nhận thấy việc thừa dữ liệu, nó sẽ cho một lệnh thay đổi bit-rate để thích ứng với khả năng mạng hiện tại. Nếu như băng thông giảm, ứng dụng máy trạm tăng tỷ lện nén khung hình tương ứng. Điều chỉnh bit-rate trong giải pháp TrueConf được sử dụng thực hiện mã hóa âm thanh với nhiều bit-rate, cho phép truyền dữ liệu nhỏ hơn khi người nói im lặng.

UDP Hole Punching

Trong giải pháp TrueConf, chúng tôi sử dụng TCP và UDP kết nối máy trạm-máy chủ. Sử dụng công nghệ UDP hold punching cho NAT travesal cho phép giảm độ trễ truyền dẫn âm thanh vào hình ảnh khi mà dữ liệu ko được truyền tới máy chủ mà truyền trực tiếp giữa ứng dụng máy trạm.

Phục hời trong thời gian ngắn “Case of Short-time Bond Opening”

Trong trường hợp này, hệ thống sẽ cố gắng tự phục hồi kết nối sau khi mất mạng, vì vậy điểm cầu ko cần tự kết nối lại với hội nghị.

 

Leave a Reply