SIP Gateway

Sử dụng SIP PBX và thiết bị

Máy chủ TrueConf Server cho hội nghị truyền hình có thể được thích hợp với nhiều tổng đài kỹ thuật số PBX và các thiết bị hội nghị truyền hình khác, ví dụ như điện thoại hình, qua giao thức SIP Gateway. Phần mềm TrueConf giúp người dùng có thể kết nối SIP PBX với Asterish và các dịch vụ viễn thông khác.

Sip gateway

Lợi ích

  1. Tham gia hội nghị truyền hình từ bất kì thiết bị, ví dụ như từ điện thoại di động, điện thoại mạng, dịch vụ điện thoại VOIP, và các điện thoại hình.
  2. Tính năng đăng ký SIP Gateway trên máy chủ SIP bên ngoài.
  3. Gọi vào thiết bị SIP có thể được thực hiện trong bất kì trường hợp nào.
  4. Kết nối giữa nhiều dịch vụ truyền thông khác.

Tính năng

  1. Thiết bị ủy quyền SIP được hiển thị trong dang bạ như một người dùng thường xuyên với trạng thái hiện diện (trực tuyến/ngoại tuyến)
  2. Gọi từ ứng dụng máy trạm TrueConf Client tại các thiết bị đầu cuối SIP. Định tuyến cuộc gọi được thực hiện bởi VoIP (chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại số) hoặc SIP Proxy (chuyển tiếp cuộc gọi tới Call_ID)
  3. Gọi từ thiết bị đầu cuối SIP qua tích hợp cổng SIP Gateway trong máy chủ TrueConf Server. Định tuyến cuộc gọi được thực hiện bởi địa chỉ IP. Công cụ Default_call_destination chuyển tiếp cuộc gọi tới một điểm cầu hoặc kết nối điểm cầu với hội nghị truyền hình đa điểm.
  4. Điểm cầu TrueCon có thể được mời vào hội nghị truyền hình được tổ chức bởi máy chủ SIP bên ngoài
  5. Thiết bị đầu cuối SIP có thể được mời vào hội nghị truyền hình bởi máy chủ TrueConf Server. Thiết bị đầu cuối có thể kết nối tới hội nghị bằng 2 hai cách: ID đặc biệt của hội nghị hoặc bằng một cái tên cố định của nhóm hội nghị truyền hình.
  6. Người theo dõi SIP có thể được mời trực tiếp từ thiết bị đầu cuối máy trạm TrueConf Client.

Nếu như bạn cần goi nội địa từ hệ thống phần cứng, thiết bị đầu cuối TrueConf, bạn có thể dễ dàng làm điều đó bằng cách sử dụng tính năng tích hợp cổng SIP Gateway trong máy chủ hội nghị truyền hình. Trong trường hợp này, một điểm cầu có thể nghe được tất cả các điểm cầu khác và ngược lại.

Leave a Reply