Tích Hợp Website

CloudMeeting có thể được tích hợp website, cho phép người truy cập có thể xin tư vấn trực tuyến trong chế độ thời gian thực chỉ một một click chuột.

Tích hợp cuộc gọi vào website

  • Tư vấn viên trực tuyến cài đặt CloudMeeting.
  • Đặt đường dẫn hoặc nút dẫn tại điểm bất kì trên website <a href=”visicall:trueconf_id”>Call</a>, với trueconf_ID là địa chỉ ID của người dùng CloudMeeting (trong trường hợp CloudMeeting ID là ID của tư vấn viên).
  • Khi click chuột vào đường dẫn (hoặc nút bấm), người truy cập website gọi tới tư vấn viên đang trực tuyến.

Người truy cập website có thể tạo cuộc gọi nếu như họ cài đặt phần mềm CloudMeeting. Bạn có thể download ngay tại đây

 Download

Lợi ích cho người truy cập

Người truy cập website có thể xin tư vấn chi tiết với bất kì sản phẩm nào chỉ với môt click chuột.

Lợi ích cho người quản trị website

Tạo một cuộc gọi hình với khách hàng tiềm năng, tư vấn trực tuyến và quan sát phản ứng của khách hàng.

Tích hợp hội nghị truyền hình đa điểm vào website

Người quản trị máy chủ TrueConf Server sẽ có lợi thế khi tích hợp hội nghị truyền hình đa điểm vào website. Để làm được điều này, bạn cần làm theo những bước sau:

  • Tạo cuộc họp hội nghị truyền hình trên máy chủ
  • Đặt đường dẫn trên website nội bộ <a href=”visicall:ConferenceID&conftype=multi”>Join the conference</a> với ConferenceID và dạng hội nghị truyền hình conftype.

Người dùng có thể tham gia hội nghị truyền hình dựa trên đường dẫn này, nếu ứng dụng máy trạm TrueConf Client đã được cài đặt trên máy của họ.

Leave a Reply