UDP Multicast

UDP Multicast (User Datagram Protocol) là một giao thức truyền dữ liệu được thực hiện trực tiếp từ người sử dụng đến người sử dụng, bằng cách đi qua máy chủ hội nghị truyền hình góp phần đáng kể trong việc giảm tải mạng và máy chủ hội nghị truyền hình.

Trong cuộc họp hội nghị truyền hình thông thường, việc truyền dữ liệu được thực hiện theo một thứ tự từ một điểm cầu qua dịch vụ máy chủ tới tất cả các điểm cầu còn lại. Cách thức này khá phổ biến và đáng tin cậy trong việc kết hợp rộng rãi các phương pháp bảo mật Internet.

UDP Multicast có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

 

Tuy nhiên, thông qua lưu lượng truy cập vào máy chủ hội nghị truyền hình:

  • Tăng đáng kể lượng tải lên máy chủ;
  • Giảm đáng kể băng thông hiện có của kênh đang sử dụng vì nó đòi hỏi khả năng sẵn sàng liên của của luồng N*N trong kênh hiện có, trong đó N là số thứ tự điểm cầu hội nghị truyền hình (mỗi điểm cầu sử dụng một luồng cho việc truyền dữ liệu đến máy chủ, sau đó máy chủ sẽ truyền tiếp dữ liệu đến N-1 – các điểm cầu khác.
Hội nghị truyền hình thông thường

Hội nghị truyền hình thông thường

Trong trường hợp quá trình chuyển đổi trực tiếp của gói UDP giữa các thiết bị đầu cuối, có khả năng sử dụng công nghệ Intercom để cho phép các điểm cầu trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau. Điều này có thể do việc sử dụng – ví dụ – thiết bị trung tâm hoặc thiết bị chuyển mạch (switch, router) với sự hỗ trợ của công nghệ UDP Multicast. Trong trường hợp chỉ có chỉ số N của luồng thông tin xuất hiện trong kênh hiện có – phù hợp với số lượng điểm cầu hội nghị truyền hình.

 

 

UDP Multicast

UDP Multicast trong hội nghị truyền hình

Leave a Reply