WebRTC

Tính năng

Trình chiếu trên WebRTC với tất cả trình duyệt Chrome

  • Hiển thị tất cả các điểm cầu của hội nghị truyền hình.
  • Hỗ trợ mã hóa SVC trên WebRTC: mỗi điểm cầu nhận được một luồng dữ liệu phù hợp nhất cho việc trình chiếu
  • Hỗ trợ giao thức TCP cho việc trình chiếu trong mạng với khả năng ngăn chặn lưu lượng UDP

WebRTC là một nền tảng cho việc truyền thông thực trên web, cho phép trao đổi dữ liệu giữa các trình duyệt mà không cần cài đặt thêm các tiện ích. WebRTC sử dụng mã hóa âm thanh ISAC và Opus, và mã hóa video VP8. Công nghệ WebRTC được hỗ trợ trên các trình duyệt như Opera, Google Chrome và Mozilla Firefox.

Hội nghị truyền hình qua WebRTC

Các sử dụng

Chúng tôi hỗ trợ công nghệ WebRTC trong gói dịch vụ từ bản phát hành WebRTC 4.1.0 , cho phép điểm cầu có thể tham gia hội nghị truyền hình trực tiếp từ trình duyệt như Google Chrome và Mozilla Firefox.

Người quản trị máy chủ có thể gửi đường dẫn của hội nghị truyền hình tới các điểm cầu. Để tham gia hội nghị truyền hình hiện tại trên hệ thống, điểm cầu có một đường dẫn bao gồm địa chỉ IP và ID của cuộc họp hiện tại. Đường dẫn sẽ dẫn đến trang web với hội nghị truyền hình hiện tại. Tuy nhiên, điểm cầu đó sẽ không thể phản hồi mà chỉ có thể quan sát.

UDP Multicast có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

Lợi ích

  • Trình duyệt bất kì có thể phục vụ như thiết bị đầu cuối của hội nghị truyền hình;
  • Bất kì thiết bị nào có thể trở thành thiết bị đầu cuối: ví dụ, bạn có thể tạo cuộc gọi từ thiết bị Apple và theo dõi hội nghị truyền hình từ điện thoại thông mình của Samsung;
  • Thuận tiện cho hội nghị, khi mà các điểm cầu không cần thông tin phản hồi liên tục;

Làm sao để người quản trị sử dụng tính năng này trên máy chủ?

Bước 1

Tạo hội nghị truyền hình trên máy chủ. Mời các điểm cầu và tạo lịch với ngày và giờ của cuộc họp:

Hội nghị truyền hình qua WebRTC bước 1
Bước 2

Khi tất cả các điểm cầu được chọn và ngày giờ được thiết lập, chọn “Create”. Sau khi ấn nút, bạn sẽ đi tới trang sau với lịch hội nghị. Trong trang này, dưới mỗi lịch họp hội nghị, bạn sẽ thấy mục WebRTC URL với đường dẫn để tham gia hội nghị. Đường dẫn này được phân phát tới mỗi điểm cầu cần tham dự sự kiện được sắp lịch.

Hội nghị truyền hình qua WebRTC bước 2
Bước 3

Bằng cách copy đường dẫn vào trình duyệt, các điểm cầu sẽ tới trang hội nghị truyền hình. Họ sẽ thấy và nghe được các điểm cầu, nhưng hình ảnh của họ không được hiển thị.

 

Leave a Reply