Haproinfo là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình chuyên nghiệp nhất hiện nay