Bộ Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình TrueConf

Bộ thiết bị xử lý trung tâm hội nghị truyền hình

(TrueConfServer-IBM-50User-5SIP)

Giá: 1.161.000.000 VNĐ (giá tham khảo liên hệ Haproinfo để có giá tốt nhất)

Bộ thiết bị xử lý trung tâm hội nghị truyền hình (TrueConfServer-IBM-50User-5SIP)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp lớn

(TrueConfClient-NUC-PTZ-107)

Giá:  114.000.000 VNĐ (giá tham khảo liên hệ Haproinfo để có giá tốt nhất)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp lớn (TrueConfClient-NUC-PTZ-107)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp vừa

(TrueConfClient-NUC-PTZ-2XQuattro)

Giá:  147.000.000 VNĐ (giá tham khảo liên hệ Haproinfo để có giá tốt nhất)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp vừa (TrueConfClient-NUC-PTZ-2XQuattro)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp nhỏ

(TrueConfClient-NUC-WC-Duet)

Giá:  33.000.000 VNĐ (giá tham khảo liên hệ Haproinfo để có giá tốt nhất)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp nhỏ (TrueConfClient-NUC-WC-Duet)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp cá nhân

(TrueConfClient-WC-Duet)

Giá:  13.000.000 VNĐ (giá tham khảo liên hệ Haproinfo để có giá tốt nhất)

Bộ thiết bị giải mã hội nghị truyền hình cho phòng họp cá nhân (TrueConfClient-WC-Duet)

Download ngay file thông số kĩ thuật chi tiết:

[sociallocker]Thong so ky thuat TrueConf[/sociallocker]

Tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Chủ đề

Lời nhắn

 

Leave a Reply