Danh Bạ

Danh bạ Danh bạ lưu trữ danh sách liên lạc của các nhóm công ty bạn, cung cấp cách truy cập nhanh chóng tới số lượng lớn tính năng.

Sử dụng danh bạ giúp bạn gọi hình, chia sẻ tinh nhắn, tham gia hội nghị truyền hình, cấm hoặc xóa người dùng, xem thông tin liên lạc và lịch sử trò chuyện.

Danh bạ có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

 

Danh bạ

Tất cả địa chỉ liên lạc trong danh bạ có thể chia nhóm. Nếu cần thiết, một người dùng có thể thuộc vào nhóm khác nhau. Tính năng này đặc biệt hữu dụng khi bạn cần mời họp với tất cả thành viên trong những nhóm được lựa. Bạn có thể đặt quyền cho những nhóm khác nhau.

Trong hội nghị truyền hình, bạn có thể thấy thêm một cửa sổ trong danh bạ có thể hiển thị mọi thành viên tham dự.

Danh bạ 1

Khi tham dự hội nghị truyền hình bằng phần mềm cho máy chủ TrueConf Server, người dùng có thể thấy lợi ích của các công cụ tương tác qua tính năng trạng thái.

Với tính năng trạng thới, người tham dự hội nghị truyền hình có thể chia sẻ thái độ trên các vấn đề hội thảo, đánh giá người diễn thuyết với các biểu tượng, xem người dùng có sẵn sàng hay không. Công cụ bàn tay cho phép người tham dự hội nghị có thể xin phép người quản trị cuộc họp phát biểu.

Trạng thái

Sử dụng danh bạ bạn có thể đổi thông tin liên hệ, thay đổi tên hiển thị và ngược lại, thêm thông tin cần thiết. Bên trái hiển thị những hình tròn màu sắc hiển thị trạng thái và chỉ ra người dùng có sẵn sàng hay không.

Leave a Reply