Bảo Mật

Bảo mật

Tại sao lại an toàn khi sử dụng giải pháp TrueConf?

  • Tất cả các kết nối được bảo mật với giao thức TLS/SSL.
  • Tất cả dữ liệu được mã hóa sử dụng AES-256.
  • Chúng tôi sử dụng lớp truyền dữ liệu độc quyền.
  • Có thể được triển khai trang mạng LAN/VPN/DMZ.
  • Hoàn toàn tương thích với hệ thống mã hóa dữ liệu hãng thứ 3.
  • Chỉ cần duy nhất 1 cổng TCP.
  • Dữ liệu cá nhân được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bảo mật của giải pháp TrueConf được đảm bảo bởi rất nhiều công nghệ phức tạp và khả năng đo lường đặc biệt.

Giao thức SSL luôn được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa ứng dụng máy trạm và máy chủ TrueConf Server, đảm bảo tính bảo mật trong trao đổi dữ liệu.

Cho máy chủ hội nghị truyền hình TrueConf Server

TrueConf Server là một giải pháp chuyên dụng và được thiết kế làm việc trong các mạng nội bộ doanh nghiệp mà không kết nối Internet. Khi tổ chức hội nghị truyền hình, tất cả các kết nối đều được thực hiện qua bản sao cá nhân của TrueConf Server. Với sự giúp đỡ của TrueConf Server, bạn có thể tạo một hệ thống hội nghị truyền hình bảo đảm an toàn trong một mạng đóng hoặc kết hợp (LAN hoặc VPN).

Chỉ cần duy nhất 1 cổng là là đủ cho máy chủ TrueConf Server, điều này sẽ dễ dàng hơn cho người quản trị mạng doanh nghiệp để quản lý máy chủ. Sản phẩm của TrueConf hoàn toàn tương thích với nhiều phần mềm và giải pháp dựa trên phần cứng để mã hóa truy cập giữa nhiều phân mảng khác nhau trong hệ thống mạng của bạn, cả trong việc xây dựng mã hóa AES-256.

Cho CloudMeeting

Trong dịch vụ CloudMeeting, thông tin cá nhân của mỗi điểm cầu được bảo đảm an toàn với tài khoản và mật khẩu truy cập. Chúng tôi không lưu trữ mật khẩu và không đưa thông tin cá nhân của bạn cho tổ chức khác.

Khi tổ chức hội nghị truyền hình, tất cả kết nối đều được hoàn thành trên máy chủ chúng tôi. Bảo mật và tính ổn định trong kết nối được cung cấp nhờ tính chặt chẽ giữa các máy chủ đặt tại nhiều nơi trên thế giới.

 

Leave a Reply