Mã Hóa Dữ Liệu

Mã hóa là một phương thức truyền dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật sử dụng khả năng ngăn chặn truy cập trái phép, nghe lén dữ liệu. Quá trình mã hóa cung cấp thỏa thuận quan trọng giữa người dùng và cách hoạt động trong quá trình mã hóa. Tính năng mã hóa kỹ thuật đảm bảo kẻ tấn công sẽ không thể truy cập dữ liệu nếu như ko có chìa khóa duy nhất được sử dụng bởi người dùng.

Mã hóa có 2 dạng đối xứng và không đối xứng. Mã hóa đối xứng sử dụng duy nhất một chìa khóa, 2 người sử dụng biết trước. Mã hóa không đối xứng sử dụng 2 chìa khóa – công khai và riêng. Chìa khóa công khai sử dụng mã hóa lời nhắn, và việc giải mã là bí mật.

Mã hóa dữ liệu có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

CloudMeeting
Trên đám mây

Mã hóa dữ liệu trong hội nghị truyền hình

Với sự ra đời của các dịch vụ truyền thông dựa trên Internet, bảo vệ dữ liệu bị rò rỉ chiếm phần rất quan trọng. Thế nên, các ứng dụng hỗ trợ mã hóa là một trong những tùy chọn an toàn nhất cho máy trạm mà không muốn đối mặt với khả năng bị truy cập trái phép với lưu lượng thông tin, ví dụ như:

  • Ăn cắp tài khoản và mật khẩu;
  • Ghi âm trái phép;
  • Nghe hoặc theo dõi hội nghị.

Mã hóa SSL

SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức mã hóa cung cấp bảo mật thông tin liên lạc và phăn chặn sự giả mạo. SSL liên quan đến công việc trao đổi chìa khóa giữa 2 điểm: máy trạm và máy chủ, trong đó họ“đồng ý” cách các thuật toán và chìa khóa mã hóa thông tin.

Cách thức hoạt động trong hội nghị truyền hình?

Việc sử dụng SSL cho hội nghị truyền hình sử dụng kênh bảo mật với mã hóa đối xứng duy nhất. để người dùng kết nối an toàn đến máy chủ, một chìa khóa xác thực quá trình được gửi từ máy chủ tới máy trạm. Đổi lại, máy trạm nhận được chìa khóa này, sau đó xác nhận độ tin cậy của nguồn. Thủ tục như vậy cho việc thu thập và thỏa thuận được gọi là “handshake” hoặc “thủ tục phù hợp với SSL” giữa máy chủ và điểm cầu và nó tiếp tục trong suốt hội nghị truyền hình, do đó cung cấp một kết nối an toàn và bảo mật.

Mục đích chính của việc trao đổi chìa khóa mã hóa và giải mã là tạo một môi trường máy trạm bí mật, được biết bởi máy chủ và máy trạm. Do đó truy cập trái phép sẽ không thể kết nối tới hội nghị nếu nó không có chìa khóa bí mật.

Tiêu chuẩn AES mã hóa đối xứng là phổ biến và an toàn nhất. Có 3 tiêu chuẩn: AES-128, AES-192, AES-256. Sự khác biệt giữa chúng là trong chìa khóa, được xác định bởi số lượng bit. Nhiều bit hơn thì mức bảo mật tốt hơn được cung cấp với chìa khóa này.

Vì vậy AES-256 là chìa khóa đáng tin cậy nhất trong 3 loại trên.

 

Leave a Reply