Đào Tạo Trực Tuyến

Sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình trueconf trong đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa.

Đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo đang dần trở nên phổ biến, là mục tiêu hướng tới của các trường Đại Học. Một số công ty, Ngân hàng cũng sử dụng đào tạo trực tuyến để training cho nhân viên mỗi khi có sản phẩm/gói dịch vụ mới- thay vì chi rất nhiều tiền cho nhân viên tập trung để học ( chi phí giáo viên, chi phí phòng ốc, chi phí đi lại, chi phí cho người thay thế nhân viên đi học…)

Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều trường Đại học trực tuyến và có nhiều trường áp dụng đào tạo trực tuyến kết hợp song song với đào tạo truyền thống. Để giảm thiểu chi phí giảng dạy, tiết kiệm tài nguyên, mở rộng mô hình đào tạo từ xa, và  rút ngắn khoảng cách với thế giới thông qua việc mời được rất nhiều chuyên gia/giáo sư nước ngoài giảng dạy trực tuyến.

Đào tạo trực tuyếnHệ thống phần mềm Trueconf dùng cho Đào tạo trực tuyến cho phép kết nối lên tới 16 điểm cầu đồng thời, mọi điểm cầu có thể nghe hoặc nhìn thấy chỉ một giảng viên, ngược lại giảng viên có thể nhìn và nghe thấy tất cả những người khác. Các tính năng cơ bản gồm:

  • Quản lý bài giảng, lưu trữ nội dung buổi học
  • Truyền file nội dung
  • Theo dõi và kiểm tra lại quá trình học tập thông qua lịch sử.
  • Chia sẻ màn hình, tài nguyên, học liệu

Chế độ hội nghị truyền hình này rất lý tưởng cho những sự kiện giáo dục, đào tạo từ xa, hoặc khám chữa bệnh từ xa. Điều đặc biệt ở tính năng đào tạo trực tuyến của phần mềm hội nghị truyền hình trueconf  là: Giáo viên có thể nhìn thấy và nghe từ tất cả các học viên. Còn học viên chỉ có thể nhìn thấy màn hình của giáo viên. Điều này sẽ giúp học viên không bị ảnh hưởng trong quá trình học.

Đào tạo trực tuyến có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

CloudMeeting
Trên đám mây

Phần mềm hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức sự kiện trực tuyến như họp, thảo luận và làm việc với nhau, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Comments

Leave a Reply