Cập nhật TrueConf Tracker 1.5

Đáp ứng phiên bản cập nhật của TrueConf Tracker, phần mềm theo dõi tự động loa của chúng tôi cho phòng họp.Trong một phiên bản mới, bạn có thể kết nối một số máy quay PTZ và tự động lưu các tọa độ cho các cài đặt trước. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các cập nhật quan trọng.

trueconf tracker cập nhật

Hỗ trợ nhiều máy ảnh

Với TrueConf Tracker cập nhật, bạn có thể kết nối một số máy quay PTZ. Camera hoạt động được chọn trong cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng khả năng tương thích  với một loạt các máy ảnh với sự hỗ trợ cho các giao thức UVC và VISCA. Tính năng này sẽ cho phép bạn cài đặt trước các máy quay chính xác hơn và trực tiếp hơn, nhanh hơn.

Tự động lưu Presets

Các cài đặt trước được thiết kế để chỉ các Camera PTZ vào các khu vực được xác định trước bây giờ có thể được lưu tự động. Để tạo hoặc hiệu chỉnh một giá trị đặt sẵn, hãy chọn một khu vực và đặt vị trí Camera  với sự trợ giúp của các mũi tên trên bàn phím hoặc điều khiển từ xa. Sau khi chuyển sang option khác, tất cả các cài đặt sẽ được lưu tự động.
TrueConf Tracker 1.5

Có gì mới trong TrueConf Tracker 1.5:

Thêm:

  • Hỗ trợ nhiều camera.
  • Tự động lưu các cài đặt trước.

Cải thiện:

  • Tương thích với máy ảnh PTZ hỗ trợ giao thức UVC / VISCA.